Regler for bruk av isbane

Aktivitet på isen er svært populært og vi har noen regler for at dette skal fungere optimalt.

Spill:

Ishallen er åpen for alle.

Banestell:

Bruk søppelkassen for drikkeflasker og annet. Vi oppfordrer alle til å bidra for å holde anlegget ryddig og pent.
Anlegget kan holdes stengt ved lengre mildværsperioder og i forbindelse med vedlikehold.

Oppførsel:

Det forventes sportslig og hyggelig oppførsel på banene.

Utstyr:

Det er påbudt å bruke hjelm på isen.

Åpningstid:

Av hensyn til naboer skal ikke ishallen benyttes før kl 09.00 og etter kl 23.00.

Dyr:

Hunder og andre husdyr er ikke tillatt inne på isen.